AGAT

POMYŚLNOŚĆ • HARMONIA • POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI • ŚWIADOMOŚĆ