Jaspis dalmatyńczyk

SIŁA WOLI  •  POPRAWA LOSU  •  ODWAGA  •  MOTYWACJA DO DZIAŁANIA